Tag Archives: เทนนิส

การตั้งท่าในการตีลูกลอยในอากาศด้วยหน้ามือในกีฬาเทนนิส

เทนนิสเป็นกีฬาที่มีวิธีการเล่นได้หลากหลายวิธี ทักษะต่างๆในการเล่น หรือวิธีการใช้ไม้ก็มีหลายวิธี ทำให้ผู้เล่นกีฬาชนิดนี้สามารถตีลูกแบบในก็ได้ตามความถนัด ตามลักษณะลูกที่เล่น ซึ่งในวันนี้ก็มีความรู้เกี่ยวกีฬาชนิดนี้มาฝากกัน เป็นความรู้ดีๆที่สามารถนำไปใช่กับการเล่นกีฬาชนิดนี้ได้ Continue reading การตั้งท่าในการตีลูกลอยในอากาศด้วยหน้ามือในกีฬาเทนนิส