Category Archives: เทคนิคกีฬา

ประวัติของกีฬากรีฑา

กรีฑาถือได้ว่าเป็นกีฬาที่เก่าแก่ ควบคู่กันมากับมนุษย์ตั้งแต่ในสมัยก่อนมนุษย์ต้องอาศัยการวิ่ง การเดินในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเพื่อจับสัตว์เอามาเป็นอาหาร การใช้อาวุธพุ่งเพื่อจับสัต เป็นต้นจนมาถึงปัจจุบันไม่ต้องใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วแต่ก็ใช้เพื่อเป็นกีฬาแข่งเพื่อสุขภาพและเพื่อความสามัคคีในหมู่คณะ

Continue reading ประวัติของกีฬากรีฑา

กีฬาหรือการพุ่งแหลน

พุ่งแหลนเป็นกรีฑาประเภทลานผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องพุ่งแหลนที่มีน้ำหนักเท่า ๆ กันโดยพุ่งแหลนออกไปข้างหน้า Continue reading กีฬาหรือการพุ่งแหลน