ทักษะการเล่นวอลเลย์บอล

การตบลูกบอล การรับลูกและการเคลื่อนที่ก็เป็นทักษะที่ควรศึกษา เช่นกัน ดังนี้