สัญญาณเสียงที่ใช้ในกีฬาบาสเกตบอล

สัญญาณเสียง (Signals) สำหรับใช้ในกีฬาบาสเกตบอลนั้นกำหนดให้มีทั้งหมดอย่างน้อย 2 ชุด และต้องมีเสียงที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้เสียงต้องมีความดังพอที่นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันสามารถได้ยินอย่างชัดเจน โดยจะกำหนดให้มีลักษณะทั่วไปดังต่อไปนี้

1. สัญญาณเสียงแรกจะเป็นสัญญาเสียงเมื่อหมดเวลาการแข่งขัน จะต้องดังขึ้นอย่างอัตโนมัติและมีเสียงดังได้ยินกันทั่วสนาม เพื่อนแจ้งให้ทราบว่าสิ้นสุดเวลาการแข่งขันสำหรับช่วงเวลาในการเล่นหรือช่วงต่อเวลา ซึ่งจะเป็นสัญญาณเสียงของผู้จับเวลาการแข่งขันและผู้บันทึกคะแนนสัญญาณเสียงของผู้จับเวลาแข่งขัน นอกจากนี้ต้องควบคุมด้วยมือเพื่อแจ้งให้ผู้ตัดสินทราบเมื่อมีการขอเวลานอก การเปลี่ยนตัว หรือคำขออื่นๆ ในระหว่างการแข่งขัน

2. สัญญาณเสียงอีกอันจะเป็นสำหรับผู้จับเวลา 24 วินาที สัญญาเสียงจะดับขึ้นอย่างอัตโนมัติเพื่อแจ้งให้ทราบว่าสิ้นสุดช่วงเวลาการเล่น 24 วินาที

3. สัญญาเสียงทั้ง 2 แบบ จะต้องมีเสียงดังมากพอที่จะได้ยินกันทั่วสนาม และได้ยินภายใต้เสียงรบกวนอื่นๆ ภายในสนามด้วย หรือเสียงสามารถปรับให้ดังพอกับสภาพแวดล้อมในขณะแข่งขัน ณ ช่วงเวลานั้นๆ เพราะสภาพสนามแต่ละแห่งและแต่ละช่วงเวลาอาจแตกต่างกัน

4. สัญญาณเสียงที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันจะมีอยู่ด้วยกันสองแบบ คือสัญญาณเสียงจากนกหวีดกรรมการจะใช้เป่าเมื่อหมดเวลา กับเสียงกระดิ่งที่จะทำการกดให้เกิดเสียงเมื่อหมดเวลาการแข่งขันหรือหมดเวลาช่วงนั้นๆ เช่นเดียวกัน

5. สัญญาเสียงถือว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการแข่งขันแต่ละครั้ง ดังนั้นผู้ควบคุมสัญญาณจำเป็นต้องส่งสัญญาณให้ถูกต้องเมื่อเวลาหมด เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการแข่งขัน