ประวัติของกีฬากรีฑา

กรีฑาถือได้ว่าเป็นกีฬาที่เก่าแก่ ควบคู่กันมากับมนุษย์ตั้งแต่ในสมัยก่อนมนุษย์ต้องอาศัยการวิ่ง การเดินในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเพื่อจับสัตว์เอามาเป็นอาหาร การใช้อาวุธพุ่งเพื่อจับสัต เป็นต้นจนมาถึงปัจจุบันไม่ต้องใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วแต่ก็ใช้เพื่อเป็นกีฬาแข่งเพื่อสุขภาพและเพื่อความสามัคคีในหมู่คณะ

 ประวัติกรีฑา
กำเนิดของกรีฑา น่าจะเริ่มมากจากชาวกรีกโรมัน เมื่อประมาณ 776 ปีก่อนคริสตศักราช เพื่อให้พลเมืองมีสุขภาพที่ดีและเพื่อบวงสรวงต่อเทพเจ้าซึ่งกีฬาในสมัยนั้นมี 5 ประเภท คือ การวิ่งแข่ง การขว้างจักร การกระโดด การพุ่งแหลน มวยปล้ำ และได้ดำเนินการแข่งขันติดต่อกันกว่า 1,200 ปี เลยทีเดียว
 
ต่อมากรีกเสื่อมอำนาจ และตกอยู่ต้การปกครองของโรมัน การกีฬาของกรีกจึงเสื่อมลงและได้ยุติเป็นระยะเวลานานกว่า 15 ศตวรรษ
 
ชจากนั้น ชาวฝรั่งเศส ได้ร่วมกันปรึกษาเพื่อแข่งขันกีฬาร่วมกัน โดยให้จัดการแข่งขัน 4 ปี ต่อครั้ง พร้อมระบุข้อตกลงในการเล่นกีฬากรีฑา เพื่อเป็นเกียรติกับชาวกรีกในสมัยก่อน ที่ได้เริ่มกีฬาโอลิมปิก จากนั้นก็เริ่มแข่งขันขึ้นอีกครั้ง ใน พ.ศ.2439 (ค.ศ. 1896) ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีก
 
ประวัติความเป็นมาของกรีฑาในประเทศไทย
ผู้ริเริ่มให้มีการแข่งขันกรีฑาในประเทศไทย คือ กระทรวงธรรมการ (ปัจจุบันคือกระทรวงศึกษาธิการ) โดยได้จัดให้มีการแข่งขันกรีฑาระดับนักเรียนขึ้น ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2440 โดยมี พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดการแข่งขัน และได้จัดตั้งให้มีสมาคมกรีฑาสมัครเล่นประเทศไทยขึ้น