ทักษะการเล่นวอลเลย์บอล

การตบลูกบอล การรับลูกและการเคลื่อนที่ก็เป็นทักษะที่ควรศึกษา เช่นกัน ดังนี้
  • การตบ Hitting หลักการที่สำคัญในการตบไม่ได้อยู่ที่ความรุนแรงของการตบ หากขึ้นอยู่กับการก้าวกระโดดเพื่อตบบอล ซึ่งจะมีสเตปในการเข้าตบบอลหลายๆแบบเช่น แบบ 2 สเตป 3 สเตป 4 สเตป และยังมีหลายเทคนิคเช่น การตบบอลเร็ว การตบบอลหัวเสา การตบบอลกลาง การตบบอลจากแดนหลังแต่สิ่งสิ่งที่ควรจำคือไม่ว่าจะเป็นการตบบอลหนัก การตบเบาหรือหยอด ก็สามารถทำคะแนนได้เช่นกัน ผู้เล่นจึงต้องฉลาดเลือกเล่นการตบแบบใดในสถานการณ์ที่เจออยู่
  • การรับ Defense สำหรับการรับหรือการป้องกันที่ดี จะสามารถยับยั้งการรุกในเกมได้ ดังนั้นทีมที่มีการรับที่ดีและสามารถปรับเปลี่ยนการรับไปเป็นรุกได้ จะทำให้ทีมสามารถประสบชัยชนะ สำหรับการรับบอลตัวจะต้องต่ำ เพราะจะทำให้สามารถเคลื่อนที่รับบอล ก่อนที่บอลจะสัมผัสกับพื้น และการรับบอลก็มีหลายรูปแบบการจะรับบอลลักษณะใดก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของบอลที่จะรับนั่นเอง
  • การเคลื่อนที่ทักษะการเคลื่อนที่ต่าง ๆ ได้แก่ การสไลด์ด้านข้าง การก้าวด้านข้าง การก้าวเคลื่อนที่ด้านหน้า ด้านหลัง ซึ่งการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ เหล่านี้เราสามารถนำไปฝึกรวมกันกับการอบอุ่นร่างกายได้

นอกจากทักษะต่างๆที่กล่าวมาเบื้องต้น สิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการมีทักษะที่ดีก็คือ การฝึกซ้อมนั่นเอง และเมื่อมีทักษะดี ขยันฝึกซ้อมชัยชนะก็จะมาอยู่ในมือของเราได้ เช่นกัน