กีฬาหรือการพุ่งแหลน

พุ่งแหลนเป็นกรีฑาประเภทลานผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องพุ่งแหลนที่มีน้ำหนักเท่า ๆ กันโดยพุ่งแหลนออกไปข้างหน้า ผู้ที่พุ่งได้ไกลที่สุดเป็นผู้ชนะการพุ่งแหลนเป็นกรีฑาที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักคนที่แข็งแรงเท่านั้นจึงจะสมควรเล่นได้และนักกรีฑาต้องใช้ความเร็วในการพุ่งแหลนออกไปด้วยการพุ่งมีสองวิธีคือ การพุ่งแหลนมีทั้งยืนอยู่กับที่และวิ่งพุ่งแหลน

เทคนิคในการพุ่งแหลนยืนอยู่กับที่ ทักษะเบื้องต้นของการพุ่งแหลนเป็นการฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักวิธีการจับแหลนและการยืนพุ่งแหลนอยู่กับที่ เพื่อให้เกิดความชำนาญในการบังคับแหลนการฉุดแหลน การพุ่งปล่อยแหลนออกไปในท่าทางที่ถูกต้องและเป็นไปตามทิศทางที่ต้องการการจับแหลนทั้งสองวิธีนี้นิ้วจะต้องไม่แน่นเกินไปเวลาจับแหลนเพียงแค่กำหลวมๆเวลาจะพุ่งค่อยกำแน่นๆ 1การพุ่งแหลนยืนอยู่กับที่ การฝึกหัดพุ่งแหลนยืนอยู่กับที่เพื่อให้เกิดความชำนาญในการบังคับแหลน การฉุดแหลนและการปล่อยแหลนอย่างมีประสิทธิภาพ ดีที่สุด

วิธีในการพุ่งแหลนต้องจับแหลนตรงที่จับ การพุ่งแหลนจะต้องพุ่งออกไปเหนือไหล่ หรือเหนือท่อนบนของแขนที่ใช้พุ่งการพุ่งจะต้องเป็นไปตามแบบแผนจะต้องไม่ขว้างหรือเหวี่ยงเด็ดขาด การพุ่งแหลนจะได้ผลเมื่อหัวแหลน ซึ่งเป็นโลหะถูกพื้นก่อนส่วนอื่นถ้าส่วนอื่นถึงพื้นก่อนถือว่าใช้ไม่ได้  ห้ามใช้เครื่องช่วยเหลือใดการพุ่งแหลนสมาธิต้องดีไม่เกิดอาการวอกแวกผู้แข่งขันจะหมุนตัวเข้าส่วนโค้งก็ได้

ประวัติของกีฬามวยปล้ำ

เป็นกีฬาที่เก่าที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะก่อนที่มนุษย์จะรู้จักการใช้อาวุธ เช่น หอกขวานหรือธนูเพื่อเอาไว้สู้กับสัตว์ร้ายนั้นมนุษย์จะต้องฝึกหัดมวยปล้ำไว้เพื่อป้องกันตัวจากพวกมนุษย์ด้วยกันเองหรือป้องกันตัวจากพวกสัตว์ร้ายแต่ว่ามวยปล้ำในสมัยนี้แตกต่างไปจากในสมัยก่อนมากมายนักมวยปล้ำปัจจุบันนี้สู้กันแบบเกมกีฬา เพราะไม่ใช่กีฬาฝึกในเวลาว่าง หรือเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ในสังคมเหมือนในสมัยก่อน

ในสมัยนั้นฝึกเพื่อความอยู่รอดและป้องกันตัวทั้งชีวิตของตัวเองและชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ยิ่งกว่านั้นมวยปล้ำยังช่วยให้สามารถหาอาหารได้เมื่อมนุษย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากไฟได้มากขึ้นเริ่มมีการเพาปลูกและการเลี้ยงสัตว์และยังมีการทำเครื่องมือที่มาจากโลหะตั้งแต่นั้นมามวยปล้ำก็เริ่มมีบทบาทลดลง มวยปล้ำกลายเป็นสิ่งที่ให้ความบันเทิง ผู้ชายจะมาเล่นมวยปล้ำเพื่อทดสอบความแข็งแรง ผู้ที่ชนะเลิศในการปล้ำ จะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้แข็งแรงที่สุดในตอนนั้นและยังได้รับการยกย่องจากผู้คนมากมายอีกด้วย

มวยปล้ำทางเอเชียก็เป็นที่นิยมแพร่หลายตั้งแต่สมัยโบราณเช่นกันโดยเฉพาะใน เอเชียกลาง ตามหลักฐานแสดงว่าภูมิภาคแถบนี้มีการเล่นมาอย่างน้อย 5,000 ปี ที่มองโกเลีย และจีน มวยปล้ำเป็นการแสดงทางพิธีศาสนาตามที่พงศวดารได้บันทึกเป็นหลักฐานเอาว่ามีการแข่งขันก่อนคริสต์ศาสนาเป็นตำนานเล่าขานต่อกันมาในประเทศญี่ปุ่นส่วนในประเทศไทยบ้านเราก็ให้ความนิยมในเรื่องมวยปล้ำกันพอสมควรแต่ยังน้อยกว่ามวยไทย